KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Maksam

Ur. się 6. 04. 1916 r. w Warszawie. W Piastowie zamieszkał wraz z rodziną w 1918 r., najpierw przy ul. Orła Białego, a następnie Dworcowej. Żołnierz Września 1939 r. w randze plutonowego. Później w VII kompanii Armii Krajowej "Jowisz" w Piastowie, ps. "Słoń". Drukował i kolportował prasę podziemną, m.in. Biuletyn Informacyjny.

Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie i z tym zawodem związał się na całe życie - ponad 50 lat pracy. Nie skorzystał z możliwości przejścia na stanowisko nierobotnicze. Jeszcze przed II wojną światową zatrudnił się w "Prasie Polskiej" przy ul. Marszałkowskiej 3/7. Po wojnie pracował w drukarni Kazimierza Wojtyńskiego przy ul. Hożej 48, gdzie drukował m.in. organ PSL Stanisława Mikołajczyka Gazetę Ludową, w Drukarni im. Rewolucji Październikowej, a także w Drukarni Biblioteki Narodowej. Wspominając swoją karierę zawodową powiedział: Najbardziej jestem dumny z tego, że składałem pierwszą Encyklopedię Powszechną. To bardzo przyjemnie wziąć do ręki książkę, którą się składało...

Po zakończeniu działań wojennych na terenie centralnej Polski w 1945 r. został zmobilizowany i pełnił odpowiedzialną funkcję naczelnika Wojskowej Straży Pożarnej w 51 Frontowej Składnicy Sanitarnej.

Działalność społeczna Jerzego Maksama koncentruje się wokół Ochotniczej Straży Pożarnej. Ukończył 3 kursy szkoleniowe, w tym oficerski. Przed okupacją niemiecką w latach 1937-39 uczestniczył w budowie remizy OSP i sali imprezowej "Pochodnia", w której obecnie mieści się kino "Baśń". Po wojnie pełnił różne funkcje w zarządzie piastowskiej OSP.

Późniejszy nurt jego społecznikowskiej aktywności związany jest z Towarzystwem Przyjaciół Piastowa, gdzie podejmował wiele cennych inicjatyw, m.in. brał udział w opracowaniu założeń i ustanowieniu Medalu im. Zbyszka Gęsickiego "Juno", nadawanego za bohaterskie czyny w obronie życia i godności ludzkiej. Ponadto jest członkiem Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Ligi Obrony Kraju, gdzie otrzymał tytuł zasłużonego działacza. Przez wiele lat angażował się w pracę na rzecz Spółdzielni Spożywców "Społem", która w Piastowie miała znakomite przedwojenne tradycje.

Odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r., Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r., Medalem Wojska Polskiego AK po raz 1, 2, 3 i 4, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Medalem 40-lecia PRL, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Odznaką Weteranów Walk o Niepodległość.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17 lipca 1987 r.

Zmarł 5.02.2006 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.