KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbigniew Maksam

Ur. się 26.04.1912 r. w Warszawie. W Piastowie zamieszkał wraz z rodzicami w 1919 r. przy ul. Orła Białego; od 1979 r. w Ursusie.

W 1927 r. rozpoczął pracę jako uczeń zecerski i od tej pory aż do przejścia na emeryturę związał się z przemysłem poligraficznym. W 1931 r. ukończył Szkołę Graficzną w Warszawie.

Pracował w drukarni "Społem", a następnie w Drukarni Bukati. W latach 1937-47 był kierownikiem Drukarni Kazimierza Wojtyńskiego przy ul. Hożej. Pracował nadal w tej drukarni po przeniesieniu jej w Al. Jerozolimskie i przeorganizowaniu w Ludową Spółdzielnię Wydawniczą Nr 1. Później zatrudniony był kolejno w: Drukarni im. Rewolucji Październikowej, Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Wojskowych Zakładach Graficznych. W 1965 r. podjął pracę w swojej ostatniej firmie - Zakładach Graficznych Biblioteki Narodowej, gdzie był linotypistą, a następnie szefem produkcji.

Zbigniew Maksam był od 1940 r. żołnierzem podziemia. Został przydzielony do komórki prasowej Delegatury Rządu Londyńskiego oraz Biura Informacji Prasowej KG Armii Krajowej. Pracował w zakonspirowanych podziemnych drukarniach m.in. przy ul. Solec, Wolskiej, Niecałej, Koziej i kolportował prasę podziemną. Drukował wiele pism: Rzeczpospolita Polska, Kurier Warszawski, Robotnik oraz powstańcze: Dzień Warszawy, Polska Zwycięży i inne. Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim, ps. "Czarny Zbyszek".

Zbigniew Maksam niezwykle poważnie, nie gorzej niż pracę zawodową, traktował pracę społeczną. Przez całe dorosłe życie pasjonował się pożarnictwem. W 1928 r. wstąpił do OSP w Piastowie, gdzie pełnił różne funkcje. W roku 1934 przeniósł się do OSP we Włochach. Gdy w 1947 r. powrócił do macierzystej jednostki został wybrany naczelnikiem i wiceprezesem. W latach 1952 - 65 był komendantem. Był też członkiem zarządu i komisji rewizyjnej Powiatowego Związku OSP w Pruszkowie. Wiele osobistej pracy włożył w budowę Domu Strażaka z salą widowiskowo - imprezową "Pochodnia" (dzisiejsze piastowskie kino "Baśń"). Dla pozyskiwania funduszy zorganizował 60-osobowy strażacki zespół artystyczny.

W latach 1962 - 65 pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Był przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Zbigniew Maksam miał bardzo konkretne hobby - pszczelarstwo. Po latach doświadczeń i nauki stał się profesjonalistą, wstąpił do związku pszczelarzy, gdzie zajmował się szkoleniem oraz ochroną zdrowotną pasiek.

Odznaczony został m.in.: najwyższym odznaczeniem pożarniczym Złoty Znak Związku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Warszawę 1939-45, Odznaką Grunwaldzką.

Zmarł 24.01.2003 r. Został pochowany na cmentarzu w Gołąbkach.