KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bożena Michalska

Urodziła się 22 lipca 1942 r. w Karnicach koło Mszczonowa. Od 1958 r. mieszka w Piastowie przy ul. ks. Skorupki.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie i Studium Języków Obcych w Warszawie.

Pracowała w księgarni, a następnie w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2. W latach 1981 - 95 prowadziła piastowski Ośrodek "Praktyczna Pani" PSS "Społem". Od 1995 do 2003 r. kierowała pracą klubu "Relaks" Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.

Swoje marzenia zrealizowała zwłaszcza w Ośrodku "Praktyczna Pani", kiedy to, nie szczędząc własnego czasu, ubogacała pracę zawodową pracą społeczną. Sama tak wspomina owe pełne pozytywnego fermentu społecznego czasy:

Moja praca ukierunkowana była na rzecz trzech pokoleń mieszkańców naszego miasta. Niezwykle owocnie współpracowałam ze szkołami. Uczniowie, szczególnie dziewczęta, nieodpłatnie korzystali z kursów: krawieckich, kosmetycznych, fryzjerskich, makramy, kulinarnych. Organizowałam pokazy mody, wystawy, wycieczki. Wnosiliśmy własny oryginalny wkład w imprezy miejskie promując właściwy, zdrowy pod każdym względem styl życia.

Wspólnie z młodzieżą docieraliśmy do osób starszych, samotnych, pomagaliśmy przy wykonywaniu cięższych prac, odwiedzaliśmy z okazji świąt. Działalność Ośrodka kształtowała postawy społecznikowskie i patriotyczne, pomagała starszym, a młodych przygotowywała do samodzielności.

Ośrodek docierał ze swoją działalnością nawet do sąsiednich miast. Braliśmy udział w wielu konkursach wojewódzkich zdobywając nagrody i wyróżnienia. Dostrzegano nas w mediach, gdzie prawdziwą furorę zrobiło przyjęte przez nas hasło: "Człowiek człowiekowi człowiekiem".

Bywalcy Ośrodka "Praktyczna Pani" tamtych lat z rozrzewnieniem wspominają żywiołową działalność kabaretu "Boniuś" prowadzonego przez Antoninę Połeć przy pomocy akompaniatora Bolesława Głowackiego - również Honorowego Obywatela Miasta Piastowa.

Bożena Michalska przez wiele lat reprezentowała piastowskich spółdzielców na forum oddziału PSS "Społem" w Pruszkowie. Angażowała się ponadto w pracę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pracę na rzecz dzieci i ludzi starszych skutecznie kontynuowała w klubie "Relaks", m.in. organizowała niezapomniane: Wigilie, "Jajeczka", Dni - Dziecka, Matki, Babci, Dziadka...

Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką Piastowskiego Turnieju Rodzin, okrzepłej już prorodzinnej imprezy miejskiej.