KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zofia Ostrowska

Ur. się 10.02.1906 r. w Złoczewie k/Sieradza. W Piastowie od 1934 r. przy ul. Mickiewicza.

Ukończyła szkołę średnią. W latach 1948-66 pracowała jako urzędniczka Urzędu Pocztowego w Warszawie.

Równolegle z pracą zawodową prowadziła rozległą działalność społeczną. W latach 1948-78 pełniła funkcję przewodniczącej Koła Ligi Kobiet Polskich w Piastowie. W tym samym czasie pracowała jako opiekun społeczny. Przez 20 lat była ławnikiem sądowym. Ponad 25 lat pełniła mandat radnej Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Z chwilą przejścia na emeryturę zwielokrotniła aktywność społeczną. Jak wspomina inna piastowska społeczniczka pani Jadwiga Pilińska: Bez reszty poświęciła się pracy na rzecz drugiego człowieka i na rzecz swojego miasta, upatrując w tym piękno i sens ludzkiego życia.

W latach 1960-82 pełniła funkcję prezesa Miejskiego Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, po czym przyznano Jej dożywotnią godność prezesa honorowego. Od roku 1978 do 1982 była członkiem samorządu mieszkańców. Jej kolejne działanie wynikało z dbałości o popularyzowanie czytelnictwa. Jednoosobowo i społecznie prowadziła Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reja 14.

Została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką Za Zasługi dla Warszawy, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Odznaką Zasłużony Opiekun Społeczny, Odznaką Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Złota Księga Miasta Piastowa następująco charakteryzuje Zofię Ostrowską: Długoletnia, zasłużona działaczka Piastowa. W latach 1957-84 radna MRN, długoletni Prezes MK ZSL, Przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich, długoletni opiekun społeczny, ławnik Sądu Powiatowego, a następnie Rejonowego w Pruszkowie.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 17.07.1987 r.

Zmarła 31.01.1990 r.