KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teodor Popławski

Ur. się 20.04.1933 r. w Długołęce na Podlasiu. W Piastowie od 1969 r. przy ul. Hallera.

W roku 1952 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Knyszynie. Później na jego biografii zaciążyła mściwość stalinizmu. Nie dostał się na wymarzoną medycynę, pomimo trzykrotnego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym; jego starszy brat Adolf przebywał wtedy w więzieniu za działalność w AK i WiN. Zamiast na uczelni wylądował Teodor Popławski w osławionym Batalionie Górniczym. Po wojsku ukończył Studium Nauczycielskie, a następnie, w 1968 r., filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczął w roku 1959 w Siedliskach k. Ełku. Po roku został kierownikiem Szkoły Podstawowej w Oraczach, a następnie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ełku. W 1969 r. ze względów rodzinnych przeniósł się do Piastowa i rozpoczął pracę nauczyciela języka polskiego w pruszkowskim LO im. Tomasza Zana. W roku 1973 powołany został na stanowisko dyrektora LO im. Adama Mickiewicza w Piastowie. Po pięciu latach naznaczonych sukcesami pedagogicznymi i wychowawczymi, kiedy to szkoła odnotowywała czołowe wskaźniki na Mazowszu, awansowany został na stanowisko miejskiego inspektora oświaty. W 1988 r. przeszedł na emeryturę, nie żegnając się jednakże z zawodem nauczyciela. Chętnie uzupełnia braki kadrowe poszczególnych szkół, ostatnio uczy historii w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 85 i Gimnazjum Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego.

Pomimo pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowniczych dużo pracował społecznie. W latach 1974-88 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Pracował w Komisji Oświaty i Kultury, gdzie był wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za działalność instytucji kulturalnych, co wyrażało się zwłaszcza opieką merytoryczną nad Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz klubami spółdzielczymi "Novus" i "Relaks. Gdy w mieście powstała kilkunastoosobowa Społeczna Rada Kultury, został jej przewodniczącym. W latach 80. nadzorował budowę Szkoły Podstawowej Nr 5 i remont kapitalny Szkoły Podstawowej Nr 2. Na początku 1975 r. wstąpił do piastowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i został skierowany do wyciszenia silnych wtedy sporów wewnętrznych w tej organizacji. W latach 1975-84 pełnił funkcję prezesa Zarządu, później był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Nieprzemijającym hobby Teodora Popławskiego był sport, a szczególnie siatkówka i organizacja imprez sportowych.

Odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką PCK IV stopnia, Złotą Odznaką ZNP, medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - brązowym, srebrnym i złotym, Złotą Odznaką LZS, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Teodor Popławski zmarł 31 lipca 2008 roku.