KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystyna Przeździeckiej-Chudzikiewicz

Ur. się 23.01.1926 r. w Warszawie. W Piastowie zamieszkała na stałe w 1944 r. w domu ojca przy ul. Dworcowej.

W roku 1938 ukończyła Szkołę Powszechną w Warszawie. Egzamin maturalny zdała w 1944 r. po tajnym nauczaniu w Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej w Warszawie. W latach 1945-50 studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, po czym uzyskała absolutorium. Dyplom lekarza medycyny otrzymała w maju 1952 r.

Pracę w zawodzie rozpoczęła tuż po uzyskaniu absolutorium. W latach 1950-52 pracowała jako lekarz szkolny w szkole podstawowej i liceum w Piastowie, które wtedy stanowiły zespół szkół. W roku 1952 otrzymała nakaz pracy w szpitalu w Żyrardowie, gdzie pracowała jako asystent w oddziale wewnętrznym do 1960 r. Tam zrobiła specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. Jednocześnie w godzinach popołudniowych w latach 1952-65 pracowała w połączonym ambulatorium piastowskich Zakładów Akumulatorowych "Tudor" i Zakładów Przemysłu Gumowego "Piastów" jako lekarz przemysłowy. Z chwilą podziału ambulatorium na odrębne dla każdego zakładu została kierownikiem ambulatorium przy ZPG "Piastów". W tym okresie uzyskała specjalizację lekarza przemysłowego.

W 1965 r. została przeniesiona na własną prośbę do Przychodni Rejonowej w Piastowie przy ul. Reja i tam pracowała jako lekarz rejonowy do 2000 r., czyli do chwili przejścia na emeryturę. W tym okresie była także lekarzem sądowym - wydającym orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami oraz członkiem zespołu lekarskiego Wojskowej Komisji Uzupełnień w Pruszkowie.

Okupację niemiecką w czasie II wojny światowej przeżyła w stolicy. W 1943 r. podczas ślubu koleżanki w kościele św. Aleksandra została aresztowana i na krótko osadzona na Pawiaku; młoda zginęła w Oświęcimiu, a młody, żołnierz AK, został rozstrzelany. Po upadku Powstania Warszawskiego wędrowała w kolumnie ocalałych warszawiaków do obozu Dulag 121 w Pruszkowie. Dzięki operatywności ojca zbiegli z konwoju na wysokości Okęcia i przedostali się do Piastowa, gdzie posiadali dom czynszowy.

Życiowym hobby Krystyny Przeździeckiej-Chudzikiewicz są varsaviana. W bogatej bibliotece posiada wszystkie książki wydane o ukochanym mieście jej dzieciństwa i młodości.

Otrzymała Odznakę Ministra za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia oraz wiele podziękowań i pochwał piastowskich zakładów pracy.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa czytamy: Lekarz internista i społecznik. Związana z Piastowem od 37 lat.
Była lekarzem szkolnym, kierownikiem Ambulatorium PZPG "Stomil", a od 1965 r. jest lekarzem rejonowym w przychodni miejskiej. Przez 20 lat brała udział w Wojskowej Komisji Poborowej, obecnie jest członkiem Komisji dla Przedpoborowych.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 17.07.1987 r.

Pani Krystyna Chudzikiewicz zmarła 2 maja 2014 roku.