KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Ranc

Ur. się 14 lutego 1935 r. w Warszawie. Z Piastowem związany od 1968 r., kiedy to organizował przy ul. Warszawskiej bazę Przedsiębiorstwa Terenowego Handlu Wewnętrznego (PTHW).

W Warszawie ukończył szkołę podstawową i Technikum Samochodowe. Uzyskał tytuł technika mechanika i z tym zawodem związał całe swoje życie zawodowe.

W latach 1952-98 pracował w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu. Od roku 1959 do 1962 w Stołecznym Przedsiębiorstwie Terenowym Handlu Wewnętrznego w Warszawie. W 1962 r. powołany został do pracy w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego, skąd w roku 1964 skierowano go do PTHW w Warszawie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw technicznych. W roku 1968 awansowany został na stanowisko dyrektora naczelnego i otrzymał zadanie wybudowania oraz uruchomienia nowej siedziby przedsiębiorstwa w Piastowie. Na czele PTHW pozostawał do czasu zamknięcia działalności tej firmy, czyli do roku 1997. Po przejściu na emeryturę przez 3 lata zatrudniony był na pół etatu w firmie "Auto Barcelona", która wykupiła większą część PTHW. Był m.in. pełnomocnikiem ds. kontaktów z władzami miasta.

PTHW zarządzane przez Jerzego Ranca było jednym z największych przedsiębiorstw w mieście, zatrudniało 500 pracowników. Poza bazą w Piastowie posiadało 6 filii na Mazowszu i ponad 200 samochodów dostawczych.

Jerzy Ranc zawsze ze zrozumieniem i życzliwością odnosił się do potrzeb placówek kulturalnych, wspierał działalność turystyczną miejskiego klubu emerytów, pomagał licznym wtedy zastępom harcerzy, zwłaszcza w transporcie sprzętu obozowego. PTHW pod jego zarządem objęło patronat nad przeciążoną i wymagającą kapitalnego remontu Szkołą Podstawową Nr 2. I był to patronat rzeczywisty, skuteczny.

W roku 1981 podjął się przewodniczenia Radzie Zrzeszenia Krajowego skupiającej 18 przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego w Polsce.

Za konsekwentną działalność zawodową i społeczną odznaczony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką Zasłużony Pracownik Handlu, Odznaką Za Zasługi dla Transportu PRL.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.