KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irena Strzelecka

Urodziła się 1.11.1920 r. w Pruszkowie. Z Piastowem związana bezpośrednio od zakończenia II wojny światowej, kiedy to wyszła za mąż i często bywała w domu teściów przy ul. Ujejskiego; w latach 1972-88 regularnie przybywała tam wraz z mężem na półroczny "letni" pobyt. Ostatnio w Warszawie przy ul. Sulkiewicza 3.

Szkołę Powszechną ukończyła w Pruszkowie, następnie Szkołę Handlową w Warszawie przy ul. Kopernika. Po wojnie studiowała w Krakowie i tam na Wydziale Handlu Wewnętrznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej zdobyła tytuł magistra.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1936 r. w Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Pruszkowie jako ekspedientka. Od 1939 do 1944 roku była kierowniczką sklepu. Tuż po wojnie organizowała Wydział Spożywczy w Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej, później pracowała na stanowisku wiceprezesa PSS "Społem" w Sosnowcu. W 1950 r. powróciła do Warszawy i podjęła pracę w Ministerstwie Kontroli Państwowej. Była dyrektorem departamentu, a następnie wiceministrem. W 1956 r. przeniesiona została na stanowisko wiceprezesa Zarządu Związku Spółdzielczości Spożywców "Społem"; w latach 1958-70 kierowała tym Związkiem jako prezes. W wyniku zmian politycznych w Polsce, w 1972 r. została skierowana na przymusową emeryturę.

Irena Strzelecka zawsze wykazywała dużą aktywność polityczną i społeczną. Przed II wojną światową była członkiem Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR). W czasie okupacji wstąpiła do Polskiej Partii Robotniczej. Pełniła wiele funkcji, była m.in. członkiem Sztabu Armii Ludowej Okręgu Lewa Podmiejska i oficerem Sztabu Głównego Armii Ludowej. W czasie Powstania Warszawskiego walczyła na Starym Mieście i w Śródmieściu, po czym przeszła gehennę obozu Dulag 121 w Pruszkowie.

Po przejściu na emeryturę pracowała społecznie w organach administracji samorządowej i w organizacjach mieszkańców takich jak: Komisja Historyczna Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców, Komitety Członkowskie Spółdzielczych Domów Handlowych "Koszyki" i "Tokaj", Ośrodki "Praktyczna Pani" w Piastowie i Warszawie, Koło Emerytów i Spółdzielczyń "Śródmieście", Fundacja Pomocy Emerytom Spółdzielczości Spożywców w Warszawie i innych.

Została odznaczona m.in.: Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma odznaczeniami spółdzielczymi.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa postać Ireny Strzeleckiej scharakteryzowano następująco: Długoletnia, zasłużona działaczka społeczno - polityczna Piastowa, członek Terenowej Organizacji Partyjnej Piastów-Południe, długoletnia działaczka "Społem", Ligi Kobiet Polskich. W swych działaniach zawsze miała i ma na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców naszego miasta.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała 17.07.1987 r.

Zmarła 9.03.2005 r. w Warszawie. Została pochowana w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach.