KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Trębski

Ur. się 1.08.1926 r. w Słupi, pow. skierniewicki. W Piastowie od 1957 r., najpierw przy ul. Moniuszki, a następnie Reja.

Przed II wojną światową ukończył Szkołę Podstawową w Słupi, a w 1950 r. Liceum Pedagogiczne w Łowiczu. Wyższe wykształcenie uzyskał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli na kierunku geografia w 1976 r.

W czasie okupacji kilka lat ukrywał się przed wywózką na roboty przymusowe, później pracował w małej niemieckiej fabryce. W latach 1950-54 był nauczycielem, a następnie dyrektorem jednej ze szkół podstawowych Łowicza. Równolegle prowadził akcję dokształcania wójtów i urzędników gminnych w powiecie łowickim. W 1954 r. przeszedł do pracy w administracji szkolnej jako inspektor w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu. Po roku przeniesiono go na stanowisko inspektora w Zespole Oświaty Ministerstwa Kontroli Państwowej w Warszawie. Do pracy oświatowej powrócił w 1957 r. w Piastowie. Kolejno zajmował stanowiska: dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, który mieścił się w dawnej willi fabrykanta Fryderyka Millera, dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej mieszczącej się w baraku "Stomilu", wicedyrektora Zespołu Szkół Chemicznych. W latach 1963-64 był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (odpowiednik późniejszego naczelnika) w Piastowie. Pod jego zarządem utwardzono poprzez wyłożenie trylinką Al. Tysiąclecia i ul. Reja, utwardzono i ogrodzono targowisko miejskie. Prezydium MRN wspomagało także powstanie i rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej "Piastowianka". Później powrócił do pracy nauczycielskiej.

Przez 2 kadencje pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie. Przewodniczył Komisji Lokalowej. Działał także w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Został odznaczony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Tysiąclecia", Medalem 40-lecia PRL.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł 06.02.2016 r. Został pochowany na piastowskim cmentarzu na Żbikowie w Pruszkowie.