KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazimierz Uchymiak

Ur. się 23 lutego 1907 r. w Suchowoli na Podlasiu. W 1925 r. zamieszkał w Warszawie. Z Piastowem związany od 1935 r. W 1940 r. ożenił się z Marianną Tarnowską z zasiedziałej włościańskiej rodziny wsi Żdżary (północna strona Piastowa) i osiedlił się przy ul. Kopernika, a następnie Malczewskiego. Służbę wojskową odbył w wojskach łączności w Brześciu nad Bugiem.

  W młodości pracował w Zakładach Ogrodniczych "Urlich" w Warszawie. Jednocześnie podnosił kwalifikacje na kursach ogrodniczych organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Ogrodnicze. W Piastowie prowadził profesjonalne, rodzinne gospodarstwo ogrodnicze. Sadzonki z Jego szkółek rosną w wielu piastowskich przydomowych ogródkach. Był człowiekiem niezwykle pracowitym, skromnym i życzliwym, obdarzonym niepospolitym poczuciem humoru. Chętnie i bezinteresownie służył radą i pomocą w projektowaniu i urządzaniu działek. Pomagał mi w zadrzewieniu posesji - wspomina Kazimierza Uchymiaka inny wybitny piastowianin, Stefan Całczyński z Al. Marszałka Piłsudskiego.

W czasie II wojny światowej dał schronienie Żydówce zbiegłej z Kresów Wschodnich po 17 września 1939 r. Pracowała w Jego gospodarstwie pod zmienionym nazwiskiem aż do wkroczenia wojsk sowieckich.

Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka. W przełomowym czasie wyborów 1947 r. został uznany za opozycjonistę i aresztowany.

Rozległe nieformalne kontakty z mieszkańcami Piastowa przełożyły się wkrótce na działalność przedstawicielską. Przez dwie kadencje był radnym Miejskiej Rady Narodowej. Rozpatrywał też wiele spraw w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie jako ławnik.

Wraz z żoną wychował i gruntownie wykształcił troje dzieci. Córka Alicja pracuje w piastowskiej oświacie, jest pedagogiem szkolnym. Syn, również Kazimierz, mgr. inż. ogrodnik, kontynuował działalność zawodową ojca, był radnym i pełnił funkcję prezesa Miejskiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Kazimierz Uchymiak został odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Warszawy, Dyplomem Za Pracę Społeczną na rzecz Miasta Piastowa.

Zmarł 25 września 1992 r.