KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolesław Witowski

Urodził się 27.05.1910 r. w Kałuszynie. Do Piastowa przybył w latach 60. XX w. Mieszkał przy ul. Brzozowej 21.

Po ukończeniu zawodowej szkoły kolejowej pracował jako maszynista kolejki wąskotorowej Kałuszyn - Mrozy. Przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany. Był zastępcą dowódcy plutonu saperów zabezpieczającego połączenie Warszawa - Brześć. Tam dostał się do niemieckiej niewoli. Po uwolnieniu wrócił do Kałuszyna. Później przedostał się do Warszawy i brał udział w Powstaniu Warszawskim, walczył na Okęciu i Powiślu. Trafił do obozu Dulag 121 w Pruszkowie, skąd został wywieziony do obozu w Stutthofie. Po zakończeniu okupacji pracował w Zakładach Lotniczych w Białej Podlaskiej i na warszawskim Okęciu, gdzie był brygadzistą. Od 1949 r. do czasu przejścia na emeryturę był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie.

Od wczesnej młodości zaangażował się w działalność polityczną i społeczną. W 1927 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Po II wojnie światowej współorganizował komórkę PPS w Mińsku Mazowieckim. W czasie pracy w ZNTK współorganizował zakładowy Związek Zawodowy Kolejarzy i został jego wiceprzewodniczącym. W Piastowie zorganizował Terenową Organizację Partyjną PZPR dla kolejarzy-emerytów. Pełnił mandat radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, a następnie Powiatowej Rady Narodowej w Pruszkowie.

Był inicjatorem wyremontowania starej łaźni w osiedlu Domów Kolejowych w Piastowie i adaptowania jej na potrzeby Klubu Kultury Kolejarza. Później pracował w Społecznej Radzie Klubu.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami resortowymi kolejnictwa.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa znajdujemy wpis: Długoletni znany i ceniony działacz społeczno-polityczny Piastowa. Inicjator i współorganizator budowy osiedla domków jednorodzinnych kolejarzy. Organizator czynów społecznych. Długoletni I Sekretarz TOP-Kolejarzy, działacz Samorządu Mieszkańców, współtwórca Klubu Kultury Kolejarza, jeden z pierwszych organizatorów ogniw OKON-u i PRON-u w naszym mieście.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 17.07.1987 r.

Zmarł w Piastowie 16.06.1997 r.