KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliks Bocian

Ur. się 18.05.1910 r. w Żbikówku. W Piastowie od początku lat 20-tych XX w. Najpierw mieszkał w domach kolejowych, ostatnio przy ul. Gęsickiego.

Naukę w Szkole Powszechnej ukończył w Pruszkowie. Potem uczył się w sławnej warszawskiej Szkole Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Ukończył kierunek - budowa maszyn.

W latach 1932-34 odbył służbę wojskową w formacjach broni pancernej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W latach 1939-45 był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej w stopniu sierżanta.

Pracę zawodową rozpoczął w księgowości Państwowych Zakładów Zbożowych w Warszawie. Potem pracował w Zakładach Mięsnych - spółce polsko-niemieckiej w Nakle n/Notecią. W czasie II wojny światowej w Spółdzielni Transportu na Tamce w Warszawie oraz w Spółdzielni Spożywców "Społem" w Piastowie. Po wojnie w 1949 r. - wspólnie z kolegami z Piastowa Władysławem Wódkowskim i Janem Paćko - założył Spółdzielnię Mechaniczną "Żelazocynk" w Warszawie przy ul. Śliskiej, w której był kierownikiem oddziału - kuźni. Spółdzielnia produkowała artykuły na eksport, a znalazło w niej zatrudnienie ponad 100 osób.

Działalność społeczną rozpoczął w harcerstwie. W 1924 r. został z-cą drużynowego 1 Pożarnej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Piastowie. W 1928 r. ukończył kurs instruktorski u samego Aleksandra Kamińskiego "Kamyka". Przez wiele lat był członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie z przydziałem funkcji księgowego-skarbnika. Działał w Lidze Obrony Kraju i ZBoWiD-zie. Przez 27 lat zasiadał jako ławnik w Sądach w Warszawie. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję skarbnika Fundacji Tablic Pamiątkowych Żołnierzy Wojny Obronnej 1939 r.

Za długoletnią pracę, służbę w konspiracji i działalność społeczną został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Znakiem Związku OSP, Złotym Medalem Pożarnictwa, Odznaką Grunwaldzką, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Medalem 40-lecia PRL.

Prywatną pasją Jego życia była filatelistyka, był także akwarystą.

W Złotej Księdze Miasta Piastowa napisano: Znany i ceniony działacz społeczno-polityczny. Od 1924 r. rozpoczął działalność w pożarnictwie. Od 1947 r. jest członkiem Zarządu, skarbnikiem OSP. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i w konspiracji. Współorganizator budowy obecnego Miejskiego Domu Kultury. Długoletni ławnik Sądu w Pruszkowie i Warszawie, były radny MRN, były Wiceprezes Miejskiego Koła ZBoWiD w Piastowie, działacz OSP, TKKF i wielu innych organizacji.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał w lipcu 1986 r.

Zmarł 8.03.1995 r. Został pochowany na Cmentarzu w Gołąbkach.