KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jerzy Goślicki

Urodził się 27.09.1901 r. w Warszawie. W Piastowie od 1930 r. przy ul. Brandta.

W czasie wojny polsko - bolszewickiej w 1920 r. walczył w obronie Modlina. W 1939 r. w stopniu podporucznika brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji został jeńcem oflagu Grossborn.

Był nauczycielem matematyki. Przed II wojną światową uczył w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie, a następnie był jej kierownikiem. Po wojnie nauczał w Szkole Zawodowej przy Zakładach Obrabiarek w Pruszkowie. W 1954 r. podjął pracę nauczyciela matematyki w Technikum Kolejowym w Warszawie, skąd w 1968 r. przeszedł na emeryturę. Przez wiele lat nauczał także w szkole wieczorowej przy Technikum Kolejowym.

Z dużym entuzjazmem opiekował się młodzieżą i udzielał jej wszelkiej pomocy. Po pracy lubił rozegrać partyjkę brydża.

Otrzymał wiele odznaczeń wojskowych i branżowych - nauczycielskich.

Wpis w Złotej Księdze Miasta Piastowa głosi: Mieszkaniec Piastowa w latach 1930 - 1982, od 1929 r. nauczyciel w szkole powszechnej im. Stanisława Staszica, od 1945 do 1950 r. kierownik szkoły. Organizator szkoły podstawowej dla dorosłych, komisarz do walki z analfabetyzmem. Pierwszy przewodniczący Komitetu Odbudowy Warszawy.
Wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Liceum Ogólnokształcącego, przewodniczący Koła Nauczycielskiego, działacz Komitetu Osiedlowego.

Zasłużony pedagog i wychowawca oraz działacz społeczny.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 18.07.1985 r.

Zmarł 28.09.1988 r. Został pochowany w Warszawie.