KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Kiljan

Ur. się 2.04.1914 r. w Kiljanówce, pow. Lipsko n/Wisłą. W Piastowie od 1947 r. przy ul. Grottgera.

Ukończył Szkołę Powszechną w Woli Pawłowskiej, a następnie: Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Solcu n/Wisłą z dyplomem nauczyciela szkół średnich - 1934 r., Konserwatorium Muzyczne w Warszawie - 1939 r., Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego - 1952 r.

Długoletnią i znaczącą karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel. W latach 1933-34 pracował w Szkole Powszechnej w Tarłowie, 1934-40 w Szkole Powszechnej w Lipsku n/Wisłą, 1941-42 w Szkole Powszechnej w Ostrowie. W 1942 r. przeszedł do pracy w warszawskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie był zatrudniony do roku 1943. W latach 1944-45 pracował w Banku "Społem" w Warszawie. Po II wojnie światowej, w latach 1946-47 pracował w Wojewódzkim Zarządzie Związku "Samopomoc Chłopska" w Łodzi, gdzie w następnych dwu latach był etatowym pracownikiem Wojewódzkiego Zarządu Stronnictwa Ludowego. Stamtąd został przeniesiony do Sekretariatu Generalnego Naczelnego Komitetu Stronnictwa Ludowego. W 1949 r. powierzono Mu stanowisko dyrektora administracyjnego Centrali Polskich Zakładów Zbożowych, a w 1950 r. awansował na stanowisko dyrektora Departamentu Budżetowo - Gospodarczego Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu, skąd w 1979 r. odszedł na emeryturę.

W roku 1945 wstąpił do Stronnictwa Ludowego przekształconego w 1949 r. w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i w tej partii pozostał do końca życia. W 1946 r. został sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu w Łodzi, a po roku 1947 pełnił różne funkcje w Naczelnym Komitecie w Warszawie, m.in. był członkiem Komisji Kontroli Partyjnej. W latach 60. i 70. był działaczem Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

W Piastowie w latach 1970-82 pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej, a w końcu lat 70. był jej przewodniczącym. Przewodniczył także Miejskiemu Komitetowi Frontu Jedności Narodu. Nieprzerwanie przez 22 lata (!) od 1965 do 1987 r. piastował funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej.

W latach 1968-73 był wiceprezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Indyjskiej.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Medalem 30- i 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką Tysiąclecia, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Warszawy.

Pasjonował się najnowszą historią Polski i polityką, lubił grę w szachy i brydża.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 18.07.1985 r.

Zmarł 20.03.1989 r. Został pochowany na Cmentarzu w Gołąbkach.