KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Manuszak

Przybył do Piastowa z Wielkopolski w 1927 r. Mieszkał przy ul. Piotra Skargi w gminnej kamienicy, dokładnie w pokoju, w którym obecnie udziela się ślubów cywilnych. Po 1963 r. w Warszawie.

Był nauczycielem historii i geografii. Przed II wojną światową objął stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Piastowie. W czasie okupacji włączył się w proces tajnego nauczania dzieci i młodzieży. Po wojnie został dyrektorem nowopowstałej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum Chemicznego w Piastowie. Kolejnym szczeblem Jego kariery zawodowej było stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicznego im. Oskara Lange w Warszawie - Włochach, które objął w 1963 r.

Jego hobby był brydż i bezinteresowna, także materialna, pomoc młodzieży. Lubił turystykę i organizację wycieczek szkolnych.

Otrzymał odznaczenia za prowadzenie tajnego nauczania oraz wiele odznaczeń branżowych - nauczycielskich.

Uczennica Jana Manuszaka, zasłużona działaczka społeczna Piastowa, pani Halina Broniarek tak wspomina swojego wychowawcę: "Nasz Pan od geografii" - tak mówiliśmy o naszym nauczycielu Panu Janie Manuszaku. Były to czasy okupacji niemieckiej, rok 1942-44. Uczyliśmy się w prywatnych domach. Szkoła Nr 2 została zajęta na kwatery dla żołnierzy niemieckich. Pan Manuszak był wtedy nauczycielem tajnego nauczania; szkoła jako taka nie istniała. W 1942 r. Niemcy chcieli aresztować ówczesnego kierownika Pana Klepackiego - udało mu się zbiec. Ukrywał się do końca okupacji. W 1943 r. na prośbę społeczeństwa i grona pedagogicznego kierownictwo szkoły objął Pan Manuszak i funkcję tę sprawował do końca 1946 r., do momentu ogłoszenia konkursu na kierownika, który wygrał Pan Wacław Lożyński.

Natomiast w Złotej Księdze Miasta Piastowa zapisano: Mieszkaniec Piastowa od 1927 r. Nauczyciel szkoły powszechnej im. Stanisława Staszica. Kierownik szkoły nr 2, nauczyciel na kursach tajnego nauczania, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego. Organizator i nauczyciel Niedzielnego Uniwersytetu Robotniczego. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Gimnazjum Chemicznego.
Radny - Przewodniczący Komisji Oświaty do 1950 r. Wybitny organizator, zasłużony wychowawca i pedagog.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 18.07.1985 r.