KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Władysław Piątkiewicz

Ur. się 14.05.1909 r. w Opatowie. W Piastowie zamieszkał na początku lat 30-tych XX w. przy ul. Piotra Skargi; ostatnio przy ul. Dworcowej.

Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łowiczu i na zawsze związał się z edukacją młodych pokoleń Polaków. Przepracował w tym zawodzie 48 lat, głównie w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica, gdzie przez wiele lat był kierownikiem.

W czasie okupacji niemieckiej prowadził zorganizowane tajne nauczanie podległe Tajnej Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego (TON). Uczył zakazanych przez okupanta przedmiotów - historii i geografii.

Po wyzwoleniu Warszawy przez wojska radzieckie przy udziale Polaków w styczniu 1945 r. wstąpił do czynnej służby wojskowej. Walczył w szeregach II Armii Wojska Polskiego, był odznaczony i awansowany na stopień kapitana. Po zakończeniu wojny i demobilizacji wrócił do pracy w zawodzie.

Przez cały okres pracy zawodowej pracował społecznie. Jako radny Miejskiej Rady Narodowej był członkiem Komisji: Oświaty, Mieszkaniowej, Planu i Budżetu. Przez 10 lat był członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej. Przez trzy kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miejskiego Koła ZBoWiD-u.

Za wieloletnią i konsekwentną pracę zawodową oraz społeczną został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotą Odznaką ZNP, Medalem XXV i XXX-lecia Wyzwolenia Ziemi Pruszkowskiej.

A oto jak przedstawia Władysława Piątkiewicza Złota Księga Miasta Piastowa: Mieszkaniec Piastowa od 1932 r. Nauczyciel, następnie kierownik szkoły podstawowej nr 1. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie historii i geografii. Członek Zarządu Ogniska ZNP, kierownik szkolenia ideologicznego nauczycieli.
W latach 1950-1975 pracował w różnych komisjach MRN. Członek Społecznej Komisji Pojednawczej, członek ZBoWiD, członek Klubu Oficerów Rezerwy.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał 18.07.1985 r.

Zmarł 29.09.2000 r. Został pochowany na Cmentarzu w Gołąbkach.