KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wacław Lożyński

Urodził się 30.11.1905 r. w Gostomii, powiat rawski. Na początku lat 30. ożenił się i zamieszkał w Piastowie przy ul. Gęsickiego.

Przed II wojną światową ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Mogielnicy, Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie oraz w latach 1937-39 był wolnym słuchaczem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie po wojnie kontynuował studia na wydziale humanistycznym.

W czasie wojny obronnej 1939 r. brał udział jako szeregowiec w bitwach pod Gruduskiem, Modlinem, Kampinosem i Łomżą. Dwukrotnie był lekko ranny. Przez niespełna miesiąc przebywał w obozie jenieckim w Iławie.

Od 1924 do 1931 r. pracował w szkołach powszechnych w: Tłuśćcu, Kwasówce, Drelowie, Gaci i Piasecznie. Potem w Szkole Powszechnej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie. W czasie wojny nauczał w szkołach jawnych, a w latach 1942-45 w tajnym nauczaniu jako nauczyciel tzw. kompletów podstawowych i gimnazjalnych. Pełnił wtedy funkcję łącznika gminy z podziemnymi władzami oświatowymi. Od 1946 do 1951 r. był kierownikiem SP Nr 2 w Piastowie, a od roku 1952 - dyrektorem Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Liceum w Piastowie. Od 1963 r. do przejścia na emeryturę w roku 1973 pracował na stanowisku dyrektora miejscowego Liceum im. Adama Mickiewicza. W tym czasie był też wykładowcą na wydziale zaocznym Państwowego Studium Pedagogiki. W czasie 50-letniej pracy pedagogicznej nauczał: jęz. polskiego, historii, geografii, nauki o Polsce i świecie współczesnym, propedeutyki filozofii.

Wacław Lożyński prowadził aktywną działalność społeczną i polityczną. W latach 1949-50 był członkiem Zarządu Gminy w Piastowie, 1951-54 - członkiem Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1967-69 - radnym Powiatowej Rady Narodowej w Pruszkowie. Przez kilka kadencji był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Piastowie, m.in. przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, zastępcą przewodniczącego MRN, przewodniczącym Konwentu Seniorów.

Od 1948 do 1981 r. należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a od 1974 r. także do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był członkiem Komitetu Miejskiego PZPR, sekretarzem propagandy, zaś w latach 1969-72 I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Piastowie. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, ZBoWiD-u, Związku Kombatantów RP.

Interesował się literaturą faktu, monografiami z okresu II wojny światowej. Amatorsko pisał wiersze.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (przed wojną), Odznaką ZNP Za Tajne Nauczanie, Odznaką Grunwaldzką, Złotą Odznaką ZNP.

Zmarł 27.02.2003 r.