KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Sadowski

Ur. się 10.04.1912 r. w Mariampolu. W Piastowie od 1935 r. przy ul. Dworcowej. Ostatnio w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego.

W wieku dziesięciu lat związał się z ruchem harcerskim, fenomenem odrodzonej Polski. W szkole średniej w 7 Suwalskiej Drużynie im. Adama Mickiewicza. Przed II wojną światową służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Jako podporucznik rezerwy został przydzielony do elitarnego 36 pułku piechoty Legii Akademickiej. W czasie wojny obronnej 1939 r. przeszedł szlak bojowy z brygadą górską "Kraków". Walczył pod Myślenicami, Dobrzycami, Wiśniczem, Bochnią i w okolicach Tarnowa. Pułkownik w stanie spoczynku.

Po kapitulacji wrócił do Piastowa i nawiązał kontakt ze Związkiem Obrońców Rzeczypospolitej. Później był współtwórcą i dowódcą najliczniejszego oraz najlepiej wyposażonego oddziału podziemnego w mieście - 7 kompanii Armii Krajowej "Jowisz", a tym samym nieformalnym dowódcą wojskowym Piastowa o pseudonimie "Suzin". To właśnie w Jego oddziale powstała idea podziemnej produkcji pistoletów maszynowych typu "Sten", którą z powodzeniem realizował inny honorowy obywatel Piastowa Józef Kapler, ps. "Jutka". Oddział położył także wybitne zasługi przy organizacji i obsłudze bazy radiowej dalekiego zasięgu, a także szkoleniu podchorążych.

Po zainstalowaniu się w Polsce władzy komunistycznej został aresztowany. Gdy wyszedł z więzienia, rozpoczął wieloletnią pracę nad scaleniem środowiska kombatanckiego z Akowskim rodowodem. Działał także w ZBoWiD-zie, był powiatowym komendantem tej organizacji. Równocześnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Upamiętniania i Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej. Po upadku PRL-u współorganizował Koło Nr 6 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pruszkowie i został jego pierwszym prezesem. Prezesował także Stowarzyszeniu Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Jan Sadowski zapisał piękną kartę spółdzielcy. Jeszcze przed II wojną światową współtworzył w Piastowie Spółdzielnię Spożywców "Społem", opartą na wypróbowanych działaczach miejscowego harcerstwa. Spółdzielnia znakomicie rozwijała się w czasie okupacji niemieckiej zapewniając podstawy bytowe licznym piastowianom oraz szczególnie cenne legalne zatrudnienie członkom zbrojnego podziemia. Po wojnie był kierownikiem Wydziału Artykułów Spożywczych "Społem" w powiecie pruszkowskim.

Przez kilka kadencji pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie. Był m.in. wiceprzewodniczącym Rady, przewodniczącym Komisji Handlu i Komisji Rolnictwa. Aktywnie działał w Pruszkowskim Towarzystwie Kulturalno-Naukowym, pełnił funkcję prezesa, a następnie prezesa honorowego. Był znanym w okolicy czcicielem Najświętszej Maryi Panny. Niestrudzenie pielgrzymował do Częstochowy (37 razy!) i Wilna.

Został odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r., Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Rozetą-Mieczami do Krzyża za Zasługi dla ZHP.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymał w 1985 r.

Był także honorowym obywatelem Sejn, nadano Mu także Medal za Zasługi dla Miasta Pruszkowa.

Zmarł 3.03.2004 r. Mszę św. żałobną odprawił w Katedrze Polowej Wojska Polskiego ks. bp gen. Sławoj Leszek Głódź, bp polowy WP w asyście 14 księży. Został pochowany na Cmentarzu w Gołąbkach.