KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia szkoły

ul. 11 Listopada 2a

tel. 22 723 65 06
tel./fax: 22 723 75 30

www.mickiewicz.internetdsl.pl

sekretariat@mickiewicz.internetdsl.pl

Dyrektor: mgr Maria Konopka

Organ prowadzący: Powiat Pruszkowski

Szkoła sercu bliska

autor: Paweł Korach

Koło parku w Piastowie
Liceum stoi od wielu lat,
Wiersz ten pokrótce opowie
Jak wygląda jego świat.

Wiele lat temu pod okupacją,
Gdy Niemcy szkoły pozamykali,
Młodzieży piastowskiej edukacją
Tajni nauczyciele się zajmowali.

Po wojnie szkoła nasza powstała,
Uczniów wielu było.
W willi Müllera siedzibę miała
Lecz to się wkrótce zmieniło.

Po kilku latach adres zmieniono -
11 listopada 2a,
I widać dobrze zrobiono,
Bo do dziś tu trwa.

Postanowiono też nadać patrona
I bez problemu wielkiego,
Nadano jej imię Adama
Mickiewicza - Wieszcza Narodowego.

Przez wiele lat istnienia
Szkoła się chwałą okryła,
Całe pokolenia
Dobrze wykształciła.

Absolwentów wielu mamy,
Są też sławy wśród nich wielkie,
Dziennikarze i aktorzy
I inne zawody wszelkie.

Dziś Liceum nasze,
Chociaż bardzo małe,
Wciąż odnosi sukcesy,
Wśród czołówki ma miejsce stałe.

Filarem szkoły są nauczyciele,
Niestrudzenie wiedzę nam przekazują,
Czasami bardzo ich podziwiam,
Jak oni z nami wytrzymują.

I nieważne, co się stanie,
Nieważne, co ktoś powie,
Ja byłem, jestem i będę dumny,
Że chodzę do LO w Piastowie.
 

Historia

Tuż po wyzwoleniu Piastowa, 21 stycznia 1945 r. Gminna Rada Narodowa postanowiła utworzyć Samorządowe Gimnazjum i Liceum.

Należy pamiętać, że utworzenie szkoły średniej w naszym mieście pod koniec II wojny światowej było możliwe, gdyż w okresie okupacji odbywało się tutaj tajne nauczanie. Działały dwa ośrodki tajnych kompletów na poziomie gimnazjalnym i licealnym, zarejestrowane przez tajne władze oświatowe. Łącznikiem między tajnymi szkołami a władzami oświatowymi został Wacław Lożyński, późniejszy wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.

Pierwszy ośrodek tajnego nauczania w Piastowie, to tzw. "szkoła Krygierów". Szkoła powstała pod kierownictwem Władysławy Krygier i funkcjonowała od października 1939 r. do stycznia 1945 r. Były to komplety prowadzone przez rodzinę Krygierów - Władysławę, jej brata Hieronima i bratową Domicelę oprócz nich uczyli: Leon Ostrowski, Eugeniusz Skawiński, Józefa Skawińska, Stella Smolska, p. Jakubowska i p. Kraptowska.

Komplet na tajnym nauczaniu kl. III gimnazjum

Zajęcia odbywały się głównie w domu rodziny Krygierów na krańcach Piastowa przy ul. Prądzyńskiego 17. Komplety te powstały pod auspicjami dyr. Leona Ostrowskiego (byłego dyr. Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie).

Władysława i Hieronim Krygier

22 stycznia 1945 r. dokonano zamknięcia kompletów kierując "Krygierszczaków" do nowo powstałego w Piastowie Samorządowego Gimnazjum i Liceum.

Dom Krygierów - ul. Prądzyńskiego 17

Drugi ośrodek tajnego nauczania zorganizował z początkiem 1941 r. Józef Pruszyński - wysiedlony z Płocka inspektor szkolny, a w okresie okupacji nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr 1. Zajęcia odbywały się w różnych częściach Piastowa, w domach nauczycieli, przy ul. Dygasińskiego 35 u Józefa Pruszyńskiego, przy ul. Brandta 12 u Kazimierza Janowskiego, oraz w mieszkaniach rodziców uczniów przy ulicach: Tetmajera, Ujejskiego, Fałata, Styki, Mickiewicza, Żytniej i 15 Grudnia.

dom pp. Kaniewskich - ul. Tetmajera 4

ul. Ujejskiego 13

  ul. Dygasińskiego 35 i ul. Brandta 12

Na tych kompletach nauczycielami oprócz Józefa Pruszyńskiego i jego żony Joanny byli: Adam Białecki, Kazimierz Janowski, inż. Legat, Wacław Lożyński, Jan Manuszak, Paweł Ordyński, Erazm Samotyha, Michał Sokorski oraz Zygmunt Szulczyński.
 

Kalendarium

21 stycznia 1945 r. - Gminna Rada Narodowa utworzyła w Piastowie Samorządowe Gimnazjum i Liceum. 

 

1 lutego - 31 lipca 1945 r. - pierwszy rok szkolny.

1 września 1946 r. - szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Piastowie. Powstały też tzw. ciągi, czyli średnia szkoła wieczorowa semestralna dla młodzieży.

r. szk. 1948/49 - zarządzeniem Kuratorium liceum zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 1, powstała: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Piastowie. Młodzież licealna uczyła się w willi po Müllerze, a dzieci ze szkoły podstawowej w obecnym budynku liceum.

Willa Müllera

r. szk. 1952/53 - liceum zostało przeniesione do budynku przy ul. 11 Listopada 2a.

czerwiec 1955 r. - maturzyści ofiarowali szkole portret Adama Mickiewicza.

czerwiec 1965 r. - 20-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY, z tej okazji został ufundowany sztandar szkoły przez Komitet Rodzicielski oraz społeczeństwo Piastowa. Na bazie tego jubileuszu odbywały się kolejne obchody istnienia szkoły.

r. szk. 1972/73 - po dwudziestu latach kierowania liceum odszedł na emeryturę jej dotychczasowy dyrektor Wacław Lożyński

pocz. lat 80-tych - wewnętrzna modernizacja budynku.

lata 90-te - to komputeryzacja, która zawitała również do tej szkoły, utworzono pracownię informatyczną.

grudzień 1995 r. - OBCHODY JUBILEUSZOWE 50-LECIA SZKOŁY, połączone ze zjazdem absolwentów. Uroczysta msza św., potem część oficjalna w MOK-u uświetniona występem artystycznym młodzieży szkolnej pod kierunkiem nauczycieli, bal absolwentów w gmachu szkoły to program uroczystości.

lata 1996-2001 - wycieczki szkolne: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia Wielka Brytania, Belgia, organizowane przez nauczycielkę geografii.

15 października 1996 r. - wizyta w liceum prymasa Polski - kardynała Józefa Glempa.

grudzień 1998 r. - odbyła się uroczysta akademia z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza.

r. szk. 2002/2003 - nabór do klas pierwszych 3-letniego liceum.

kwiecień-maj 2005 - w szkole odbyła się nowa matura.

11 czerwca 2005 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA SZKOŁY i ZJAZD ABSOLWENTÓW; z okazji jubileuszu wybite zostały specjalne medale i znaczki upamiętniające ten ważny moment w życiu szkoły.

Od początku istnienia liceum działały liczne koła zainteresowań:
Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Szkolne Koło Budowy Warszawy, kółko fotograficzne, Liga Ochrony Kraju, orkiestra, drużyna harcerska żeńska i męska, Związek Walki Młodych, koło PCK, oraz chór.

Ważne wydarzenia z życia liceum są zapisywane w Kronikach szkoły

Ze szkołą wiążą się konkretne osiągnięcia uczniów, którzy dzięki wsparciu nauczycieli mieli okazję uczestniczyć w różnych olimpiadach, konkursach, zawodach i zdobywali liczne nagrody - puchary i dyplomy.