KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupy i ruchy formacyjne

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie istnieje w parafii od ponad 15 lat. Obecnie skupia około 30 osób, głównie młodzież szkół średnich i wyższych, a także młode małżeństwa. Pracują oni zgodnie z diecezjalnym programem Oazy, uczestniczą w Oazach Modlitwy, dniach wspólnoty i letnich wyjazdach rekolekcyjnych. Młodzież stara się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii włączając się w przygotowania do obchodów świąt, przygotowując czuwania, modlitwy.

Na przełomie roku 1999 i 2000 wspólnie ze wspólnotą z parafii Chrystusa Króla młodzież zorganizawała pobyt w parafii młodzieży w ramach Europejskiego Spotkania Taize 1999/2000. W to przedsięwzięcie włączyła się duża część parafian ze wszystkich trzech parafii. Fotoreportaż z tego wydarzenia dostępny jest po adresem Europejskiego Spotkania Taize 1999/2000.

Spotkania Ruchu Światło-Życie rozpoczynają w każdy piątek mszą św. o godz. 18.00

Rodziny Nazaretańskie

Opiekunem jest Ks. Marek Leszcz. Zajmują się przede wszystkim formacją własnych rodzin i rodzin w naszej parafii. Obecnie jest zaangażowanych siedem rodzin. Ich praca w parafii polega przede wszystkim na organizowaniu i prowadzeniu adoracji i rozważań podczas Triduum Paschalnego, miesięcznych adoracji Najświętszego Sakramentu i dorocznej adoracji parafialnej. Duży wkład mają w prowadzeniu rozważań nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Spotykają się raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 19.00.

Akcja Katolicka

W zakres działalności Akcji Katolickiej wchodzi formacja zgodna z diecezjalnym statutem Akcji Katolickiej, pomoc w pracach duszpasterskich, organizowanie wyjazdów pielgrzymkowych i turystycznych do sanktuariów narodowych i w najpiękniejsze miejsca kultury narodowej i przyrody. W tym roku zorganizowano osiem takich wyjazdów. Członkowie Akcji opiekują się również biblioteką parafialną i Caritas. W ostatnim okresie na szeroką skalę zorganizowali zbiórkę na rzecz powodzian. Z naszej parafii zawieziono dwa duże transporty do diecezjalnego Caritas. Obecnie jest 15 członków AK.

Grupa spotyka się, co dwa tygodnie w poniedziałki po wieczornej Mszy Świętej.

Koło Żywego Różańca

Obecnie do Koła należy około 180 osób - kobiet i mężczyzn. Spotykają się raz w miesiącu na wymianę tajemnic, wspólną Eucharystię i modlitwę oraz agapę. Ich apostolstwo na naszej parafii obejmuje modlitwę za duszpasterzy, powołanych i za cała parafię, co jest nie do przewartościowania w codziennej pracy. Panie i Panowie z KŻR angażują się również do robienia palm na Niedzielę Palmową, wianków, na zakończenie dawnej oktawy Bożego Ciała i bukietów z ziół na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Członkowie KŻR systematycznie w roku zamawiają Msze święte gregoriańskie w intencjach, w których odmawiają codziennie różaniec.

Ministranci

Obecnie jest 60 ministrantów i 12 kandydatów. Najwięcej jest uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Ministranci spotykają się na spotkaniu formacyjnym w soboty, natomiast w pierwsze czwartki miesiąca uczestniczą wszyscy w wieczornej Mszy Świętej wieczornej i modlą się za kapłanów, i o powołania kapłańskie. W zakres ich spotkań wchodzi formacja biblijna i liturgiczna - jak również poznają na nich historię parafii i najważniejszych wydarzeń z historii Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Poza tym czynnie uczestniczą w diecezjalnych rozgrywkach sportowych, organizują wyjazdy rowerowe i autokarowe, które służą wzajemnym poznaniu i integracji. W ciągu roku szkolnego służą na Mszach świętych w wyznaczonych dniach oraz licznie są obecni na wszystkich uroczystościach parafialnych. W ciągu roku również podejmują różnego rodzaju inicjatywy, rozprowadzają parafialną gazetkę, przygotowują w Triduum Paschalnym buteleczki z wodą święconą, za ofiary uzyskane w ten sposób organizują sobie różnego rodzaju spotkania przy herbacie.

Sodalicja Mariańska

Sodalicja Mariańska to Hufiec Maryi. Sodalis znaczy Przyjaciel. Sodalis Marianus to Przyjaciel Maryi. Ci co należą do Sodalicji Mariańskiej są więc „Gronem Przyjaciół Maryi”. W naszej parafii Sodalicja zaczęła działać we wrześniu 2009 r. pod kierownictwem Ojca Emilio – Marianisty.
Sodalicja Mariańska nie jest zwykłym stowarzyszeniem czy związkiem religijnym. Cechą odróżniającą ją od innych stowarzyszeń to uniwersalność. Gdy inne stowarzyszenia ograniczają zakres działania do pewnych ściśle określonych celów, np. do różnych nabożeństw i praktyk religijnych albo do wykonywania odpowiednich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, to Sodalicja nie ma takich ograniczeń. Nie ma sprawy Bożej, której by nie uznawała za swoją.
Ojciec św. Jan Paweł II w 1984 w prywatnej rozmowie wypowiedział słowa: Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność…
Sodalicja Mariańska powierza swoich członków, ich duszę i ciało szczególniejszej pieczy Maryi, prowadzi ich na wyżyny życia religijnego, dopuszcza do uczestnictwa w odpustach i przywilejach sodalicyjnych, w modlitwach i dobrych uczynkach sodalisów całego świata, jest źródłem łask przeobfitych, pogody ducha, błogosławieństwem i pociechą w życiu i przy śmierci. Towarzyszy ona swoim członkom nawet w wieczności, ofiarowując za swoich drogich zmarłych nieprzeliczone msze i komunie św. oraz modlitwy.
Przez przyjęcie do sodalicji stajemy się członkami wielkiej po całym świecie rozrzuconej rodziny mariańskiej, liczącej w swoim gronie mnóstwo dusz świątobliwych na ziemi, nie mówiąc o rzeszach świętych w niebieskiej ojczyźnie.

Spotkania Sodalicji Mariańskiej w każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej.